TRIK: zaključevanje okrasnih trakov

Pripomočki: vžigalnik in škarje